Kontakt:

114_1481

Názov firmy: Peter Hano HAKOV TOOLS

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Svätoplukova 1267/2
SK-957 04 Bánovce nad Bebravou


Telefón: +421 903 564 108
e-mail:   hakov@hakov.sk


  

 

 

 

Obchodné a reklamačné podmienky:

Obchodné podmienky
Na stránkach www.hakov.sk môže nakupovať každý zákazník aj bez nutnosti registrácie. Stačí si len vybrať tovar a vyplniť adresu. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH (19%).
Objednávanie tovaru
Prosíme zaslať objednávku na e-mail hakov@hakov.sk a spätne Vám príde potvrdzujúci e-mail.
Dodacie lehoty
Tovar, ktorý si u nás objednáte, Vám bude odoslaný najneskôr do 4 pracovných dní. Našou snahou je však odoslať ho v najkratšej možnej lehote. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabalený. Súčasťou zásielky bude aj faktúra. V prípade, že bude dodacia lehota dlhšia, termín oznamujeme zákazníkovi individuálne. Ak si objednáte tovar, ktorý je vypredaný, prípadne z akýchkoľvek dôvodov je nedostupný, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky alebo e-mailom). Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.
Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Peter Hano HAKOV TOOLS nenesie zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) - nepreberajte.

Peter Hano HAKOV TOOLS ručí zákazníkovi za:
- dodržanie ceny a príslušných zliav, ktoré boli platné v čase odoslania objednávky zákazníkom
- dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
- dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
- priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Vrátenie tovaru
Všetok tovar zakúpený na www.hakov.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).
Doprava
Pošta: 4EUR s DPH /1. trieda /
Platba
Dobierkou. 1EUR s DPH

Na akékoľvek otázky a pripomienky Vám radi odpovieme na tel. čísle:
Mob: 0903 564 108


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom a je záväzný pre Peter Hano HAKOV TOOLS ako predajcu a zákazníka ako kupujúceho.

1. Na tovar je poskytovaná záruka stanovená zákonom alebo podľa vyznačenej záručnej doby na dodacom liste, záručnom liste alebo priamo na obale tovaru. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.

2. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou závadou niektorého dielu veci. Prípadne sa poskytovanie záruky riadi záručnými pokynmi výrobcu.

3. Záruka sa nevzťahuje:

- Na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania

- Na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí

- Na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja .

- Na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom

- Na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom .

- Na produkty poškodené prírodnými živlami

- Na produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou..

- Na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom

- Na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky


4. Pri zistení závady je zákaznik povinný ihneď prestať vec používať a závadu podľa možnosti čo najskôr nahlásiť, resp. prekonzultovať s našimi pracovníkmi telefonicky, e-mailom, osobne na predajni. Toto sa nevzťahuje na tovar, ktorého záručné opravy sa vykonávajú v servisných strediskách na to určených.

5. Reklamačné konanie sa začína prevzatím tovaru pracovníkmi firmy Peter Hano HAKOV TOOLS. Pri poslaní reklamovaného tovaru poštou sa reklamačné konanie začína prijatím zásielky našim reklamačným oddelením.

6. V prípade oprávnenej reklamácie je reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 až 21 dní, ale najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. V závislosti od charakteru tovaru je v niektorých prípadoch tovar opravený alebo vymenený ihneď.

7. Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť, prípadne zaslať na adresu: Peter Hano HAKOV TOOLS, Cyrila a Metoda 1315/4, 95704 Bánovce nad Bebr.

1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom a podľa možnosti v pôvodnom balení

2. kópiu daňového dokladu o zakúpení a dodacieho alebo záručného listu (ak bol k tovaru dodaný)

3. v prípade doručenia reklamovaného tovaru niektorým z prepravcov je potrebné pribaliť popis poruchy alebo chyby tovaru.

Balík je nutné viditeľne označiť slovom REKLAMÁCIA.


Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná. V prípade, že bol dodaný poruchový tovar, t.j. nefunguje už pri prvom použití, má kupujúci nárok na výmenu za iný kus. Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť do 24 hodín po obdržaní tovaru. Reklamovaný tovar môžete doručiť osobne alebo použite niektorú z prepravných služieb, ktoré doručia balík priamo (UPS, DPD, Slovenská pošta, DHL). Náklady na dopravu do Peter Hano HAKOV TOOLS hradí kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie hradí poštovné pri zaslaní tovaru späť zakazníkovi firma Peter Hano HAKOV TOOLS

8. Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví je zákazník povinný zaplatiť firme Peter Hano HAKOV TOOLS náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Tovar bude zákazníkovi vrátený až po uhradení týchto nákladov.

9. Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť:

- pri osobnom odbere ihneď,

- pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu alebo dodávateľa hneď po prevzatí tovaru. Pri prevzatí balíka od prepravcu je zákazník povinný ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom vymáhania poistného za poškodený tovar.

Na spotrebný materiál je poskytovaná záruka vyplývajúca z povahy tovaru.